Aiškinamasis-raštas-prie-2019-m.-metinių-finansinių-ataskaitų