Korupcijos prevencija

Linkuvos socialinių paslaugų centro korupcijos prevencijos programos paskirtis – šalinti prielaidas Linkuvos socialinių paslaugų centre korupcijai atsirasti ir plisti.

Korupcijos prevencijai vykdyti sukurta sistema, kurioje galima anonimiškai ar asmeniškai pranešti apie piktnaudžiavimo ar korupcijos požymių turinčius atvejus Centro veikloje. Linkuvos socialinių paslaugų centras kviečia ja naudotis pastebėjus Centro darbuotojus netinkamai atliekant savo darbines pareigas ar jomis piktnaudžiaujant, darbiniuose santykiuose siekiant sau asmeninės naudos, viršijant suteiktus įgaliojimus, savinantis ar švaistant Centro turtą, atskleidžiant tarnybines ar komercines paslaptis, atliekant kyšininkavimo ar papirkimo požymių turinčius veiksmus.

Informaciją galima pranešti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą ir atsiunčiant ją elektroniniu paštu l.centras@gmail.com arba pranešti apie įtariamus ar esamus pažeidimus galite susisiekę su, už korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą ir kontrolės vykdymą, atsakingu asmeniu. Atsakingas asmuo yra Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Mindaugas Balzaris, tel. +37067906250el. paštas l.centras@gmail.com

Linkuvos socialinių paslaugų centras garantuoja visišką konfidencialumą ir užtikrina duomenų anonimiškumą. Pranešdami apie galimą pažeidimą ar veiksmą, nurodykite kuo tikslesnę jo vietą, laiką, turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė) bei trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Būtų malonu, jeigu nurodytumėte savo kontaktinę informaciją ir ar galima su Jumis susisiekti, tačiau tai yra Jūsų laisvai pasirenkama teisė, o ne pareiga.

Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikalstamos veikos padarymu – už tokius veiksmus gresia baudžiamoji atsakomybė.

Pranešimų apie piktnaudžiavimo ar korupcijos atvejus sistema taps dar viena priemone, prisidedančia prie Linkuvos socialinių paslaugų centro veiklos skaidrumo bei Centro vertybių įgyvendinimo.

Linkuvos socialinių paslaugų centro korupcijos prevencijos programa 2020 – 2022 metamsParsisiųsti
Linkuvos socialinių paslaugų centro 2020 – 2022 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planasParsisiųsti

Kiti kontaktai, susidūrus su korupcinio pobūdžio veika:
Pastebėję korupcijos atvejus, galite pranešti Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją vykdančioms įstaigoms:

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.
STT apie korupciją galima pranešti: visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis), el. paštu pranesk@stt.lt; faksu (8 5) 266 3307.
Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos teritoriniame padalinyje, Šiaulių valdyboje, esančioje adresu Vytauto g. 87, Šiauliai 77155.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai.
FNTT apie korupciją galima pranešti: pasitikėjimo telefonu (8 5) 261 62 05; faksu (8 5) 262 1826; el. paštu dokumentas@fntt.lt.
Šiaulių apygardos valdyba: Varpo g. 29, Šiauliai 76240; el. paštu dokumentas.siauliai@fntt.lt.
Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.

VTEK apie korupciją galima pranešti: telefonu (8 5) 212 4396; faksu (8 5) 261 0867; el. paštu vtek@vtek.lthttp://www.vtek.lt.

Informacija atnaujinta 2020-07-15