Linkuvos socialinių paslaugų centre lankėsi svečiai iš Švedijos

2020 m. vasario 25 d. Linkuvos socialinių paslaugų centre lankėsi Katrineholmo (Švedija) gimnazijos moksleiviai ir mokytojai, kuriuos atlydėjo Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pediatrė Sonata Sudarienė.

Jau keletą metų iš eilės moksleiviai iš Švedijos, mokosi slaugyti intensyvios slaugos ir priežiūros reikalaujančius gyventojus Linkuvos socialinių paslaugų centre ir Centro padaliniuose. Pirmo apsilankymo metu direktorė R.Vaičaitė moksleiviams ir jų mokytojams pristatė Centro struktūrą, teikiamas paslaugas, gyventojus ir darbuotojus. Svečiai svečiavosi užgavėnių dieną, todėl buvo pavaišinti įvairiais blynais ir kakava. Moksleiviai buvo supažindinti su Centro užimtumo patalpomis ir vykdoma veikla, Savarankiško gyvenimo namais „Spindulys”, globos namais „Saulė“. Nuo penktadienio vasario 28 d. moksleiviai 2 savaites atliks praktiką  Centre ir Centro padaliniuose.

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Renata Žiedienė