Linkuvos socialinių paslaugų centre lankėsi Tarptautinės Vilniaus moterų asociacijos (IWAV) labdaros komiteto narė

2020 m. rugpjūčio 12 d. Linkuvos socialinių paslaugų centro (toliau – Centro) užimtumo patalpose lankėsi Tarptautinės Vilniaus moterų asociacijos (IWAV) labdaros komiteto narė Irina Tuminienė. Viešnia atvyko susipažinti su Centre vykdoma užimtumo gyventojams veikla, kadangi Centras 2020 m. gegužės mėnesį pateikė paraišką paramai, skirtai užimtumo paslaugų kokybės gerinimui, gauti. Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Renata Žiedienė supažindino viešnią su Centro struktūra, teikiamomis paslaugomis, užimtumo veiklų svarba gyventojų gyvenimo kokybei ir saviraiškai. I. Tuminienė pažymėjo, kad Centro pateiktas projektas sudomino ir buvo atrinktas tolimesnei peržiūrai, taip pat pasidžiaugė vykdoma užimtumo veikla, pasikalbėjo su užimtumo specialistais Dangirūta ir Valdu bei gyventojais, kurie dalyvavo užimtumo veiklose.

Linkuvos socialinių paslaugų centro informacija