Linkuvos socialinių paslaugų centre paminėta Socialinio darbuotojo diena

„Niekas taip nepriartina žmonių prie dievų, kaip gėrio dovanojimas“
/Ciceronas/

2020 m. rugsėjo 25 d. Linkuvos socialinių paslaugų centre paminėta Socialinio darbuotojo diena, švenčiama rugsėjo 27 d. Lietuvoje.  Centro direktorė Regina Vaičaitė, direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Renata Žiedienė padėkojo socialiniams darbuotojams už jų profesionalumą, gerumą, šilumą,  meilę ir atsidavimą  gyventojams. Gėlių žiedai, atsiminimo dovanėlės, jautrūs žodžiai ir dainos šildė socialinių darbuotojų širdis.

Linkuvos socialinių paslaugų centro informacija