Pažintinė išvyka

2020 m. liepos 28 dieną, Linkuvos socialinių paslaugų centro padalinio Savarankiško gyvenimo namų „Spindulys“ gyventojai, kartu su vyr. socialine darbuotoja Asta tęsė vasaros stovyklos užimtumo veiklą pažintinėje išvykoje į Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčią ir buvusį senosios regulos karmelitų vienuolyną Linkuvoje.

 

Gyventojai įdėmiai klausėsi zakristijono Roberto pasakojimų apie architektūros paminklą – bažnyčią, priklausantį Linkuvos karmelitų vienuolyno ansambliui. Stovyklautojai džiaugėsi iš arčiau susipažinę su miestelio šventove ir didybe, kiekvienas pasinėrė į apmąstymus, kad religija, tikėjimas ir viltis yra itin svarbios vertybės žmogaus gyvenime.

Linkuvos socialinių paslaugų centro informacija