PILIETINĖ INICIATYVA „ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA“

Sausio 13 dieną, Linkuvos socialinių paslaugų centro ir jo padalinių gyventojai ir darbuotojai, prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. 8 valandą ryto uždegė vienybės, pergalės ir atminties žvakutes, pagerbė žuvusius ir nukentėjusius.

Linkuvos socialinių paslaugų centro informacija