Paslaugos

Centre teikiamos paslaugos:

Linkuvos socialinių paslaugų centras teikia socialines paslaugas Pakruojo rajono gyventojams – senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ir jų šeimoms, be tėvų globos likusiems vaikams, socialinės rizikos vaikams, vaikams su negalia, siekdamas sukurti socialiai, psichologiškai, ekonomiškai priimtinas gyvenimo sąlygas. Linkuvos socialinių paslaugų centras teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas.

I. Bendrosios socialinės paslaugos Linkuvos miesto gyventojams:

  • Informavimas ir konsultavimas;
  • Transporto organizavimas;
  • Maitinimo organizavimas;
  • Asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;

II. Specialiosios socialinės paslaugos Linkuvos socialinių paslaugų centro gyventojams:

  • Socialinė priežiūra  Centro padalinyje „Spindulys“ teikiama suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ir jų šeimoms, socialinę riziką patiriančioms šeimoms, asmenims, sulaukusiems pilnametystės, kuriems buvo teikta institucinė vaiko socialinė globa ir kitiems asmenims;
  • intensyvi krizių įveikimo pagalba – socialinės priežiūros paslauga, teikiama socialinę riziką patiriantiems vaikams, vaikams su negalia, suaugusiems asmenims apgyvendinant juos centro padalinyje Mamos ir vaiko namuose;
  • ilgalaikė socialinė globa be tėvų globos likusiems vaikams, socialinės rizikos vaikams, vaikams su negalia teikiama centro padalinyje bendruomeniniuose vaikų globos namuose „Nykštukas“;
  • ilgalaikė socialinė globa  suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims teikiama centre ir centro padalinyje globos namuose „Saulė“;
  • trumpalaikė socialinė globa – laikino atokvėpio paslauga – teikiama suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims apgyvendinant juos centro padalinyje globos namuose „Atokvėpis“;
  • dienos socialinė globa – laikino atokvėpio paslauga – teikiama suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims centro padalinyje globos namuose „Atokvėpis“.