Direktorė
Regina Vaičaitė
tel. +370 421 67 330
Mob. +370 616 08 025

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui
Renata Žiedienė
tel. +370 671 35 990, el. p. pavaduotoja.lspc@gmail.com

Vyriausioji buhalterė
Aurelija Baranauskienė
tel. +370 421  60 320, el.p. buhalterija@spclinkuva.lt

Linkuvos socialinių paslaugų centro padaliniai

Bendruomeniniai vaikų globos namai
Vyriausioji socialinė darbuotoja Vaida Kamašauskienė
tel. +370 671 03 376 el. p. bvgnsocialine@gmail.com

Socialinė darbuotoja Toma Nevedonskienė
tel. +370 645 78 211, el. p. bvgnmasiotas@gmail.com

Socialinė darbuotoja Vilma Liukpetrienė
tel. +370 671 03 376, el. p. bvgnpetrasiunai@gmail.com

Socialinė darbuotoja Rita Kalvaitienė
tel. +370 606 64 238, el. p. bvgnsauletekis@gmail.com

Linkuvos socialinių paslaugų centro padalinys
Savarankiško gyvenimo namai „Spindulys“

Vyriausioji socialinė darbuotoja
Asta Umbrasienė
tel. +370 671 03 255 , el. p. sgn.linkuvos@gmail.com

Linkuvos socialinių paslaugų centro padalinys
Globos namai „Saulė“

Vyriausioji socialinė darbuotoja
Danutė Kriukienė, tel. +370 671 03 382

Linkuvos socialinių paslaugų centro padalinys
Globos namai „Atokvėpis“
Socialinė darbuotoja
Lina Sabeckienė, tel. +370 606 99 192

Linkuvos socialinių paslaugų centro padalinys
Krizių centras
Socialinė darbuotoja
Loreta Kumžienė, tel. +370 679 45 828

Ūkvedys
Evaldas Semaška, tel. +370 679 06 250