Kontaktai

Linkuvos socialinių paslaugų centras
Įmonės kodas 168098016, Taikos g. 26, LT-83435 Linkuva, Pakruojo r.
tel. (8 421)  60 320, el. p. l.centras@gmail.com
Direktorė
Regina Vaičaitė
tel. (8421) 67 330

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui
Renata Žiedienė
tel. (8-671)35 990

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Tomas Lukšys
tel. (8 679) 06 250

Vyr. buhalterė
Aurelija Baranauskienė
tel. (8 421)  60 320
el.p. buhalterija@spclinkuva.lt

Linkuvos socialinių paslaugų centro padalinys
Bendruomeniniai vaikų globos namai „Nykštukas“

Socialinė darbuotoja
Vaida Kamašauskienė
tel. (8 671) 03 376
El. p. nykstukasptr@gmail.com

Linkuvos socialinių paslaugų centro padalinys
Savarankiško gyvenimo namai „Spindulys“

Vyriausioji socialinė darbuotoja
Asta Umbrasienė
tel. (8 671) 03 255
El. p. sgn.linkuvos@gmail.com

Linkuvos socialinių paslaugų centro padalinys
Globos namai „Saulė“

Vyriausioji socialinė darbuotoja
Danutė Kriukienė
tel. (8 671) 03 382

Linkuvos socialinių paslaugų centro padalinys
Mamos ir vaiko namai

Socialinė pedagogė
Gertrūda Impolienė
tel. (8 671) 02 627

Linkuvos socialinių paslaugų centro padalinys
Globos namai „Atokvėpis“
Socialinė darbuotoja
Ingrida Milašienė
tel. 8 606 99 192

Linkuvos socialinių paslaugų centro padalinys
Pakruojo bendruomeniniai vaikų globos namai
Socialinė darbuotoja
Toma Nevedonskienė
tel. 8 645 78 211