Linkuvos socialinių paslaugų centras laukia kūrybiškų, aktyvių, iniciatyvių, savarankiškų, atsakingų, komunikabilių, nebijančių iššūkių savanorių. Savanoris turėtų turėti asmenines moralines savybes, vertybines nuostatas tinkamas dirbti su pasirinkta gyventojų grupe pagal amžių, negalią ir pan. Kantrybė, lankstumas, empatija, iniciatyvumas, kūrybiškumas ypatingai svarbios savybės dirbant su Centro gyventojais.

Centras turi 7 padalinius, todėl  Savanoris galės pasirinkti tikslinę grupę, su kuria dirbs:

  • senyvo amžiaus asmenys (savanorystė Centre ir Centro padaliniuose globos namuose „Saulė“, globos namuose „Atokvėpis“; 
  • suaugę asmenys su negalia (savanorystė Savarankiško gyvenimo namuose „Spindulys“);
  • vaikai su negalia, likę be tėvų globos, socialinės rizikos vaikai, likę be tėvų globos (savanorystė Bendruomeniniuose vaikų globos namuose adresais: Stoties g. 36-1/36-1a, Petrašiūnai, Pakruojo r. sav., P. Mašioto  g. 43-54, Pakruojis, Saulėtekio g.1, Pakruojis);
  • mamos su vaikais, atsidūrusios krizinėse situacijose (savanorystė krizių centre).

Savanoris galės pasirinkti dirbti individualiai ar grupelėmis (grupės dydis derinamas pagal savanorio norus, galimybes).

Savanorio koordinatorius su savanoriu užmegs ryšį, išsiaiškins savanoriaus lūkesčius, norus ir galimybes, paaiškins centro lūkesčius savanoriui, kartu susidarys savanoriškos veiklos planą.

Visos savanoriškos veiklos metu savanoris bus konsultuojamas ir mokomas, skatinamas išreikšti save, įgyvendinant įvairius sumanymus ir iniciatyvas. Savanorystės metu, per pokalbius su savanoriu, bus stengiamasi gauti atgalinį ryšį, refleksiją kaip savanoris jautėsi, kaip jam sekėsi, visada bus stengiamasi palaikyti tęstinius ryšius.

Savanoris atlikdamas savanorišką veiklą įgis naujos ir vertingos patirties bei žinių, realizuos ir išbandys save, užmegs naujas pažintis, išmoks dirbti komandoje.

Kreiptis į:

Linkuvos socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoją socialiniam darbui Renatą Žiedienę. Kontaktai: Linkuvos socialinių paslaugų centras, Taikos g. 26, Linkuva, Pakruojo rajonas, 2 aukštas, el.p.  l.centras@gmail.com , tel. 8 421 60320, mob. 8 671 35990.