Gauta parama užimtumo veikloms įgyvendinti

Linkuvos socialinių paslaugų centro gyventojai, užimtumo specialistai džiaugiasi naujai įsigyta keramikos krosnimi ir medžio obliavimo – reismusavimo staklėmis. Šios, užimtumui labai reikalingos, priemonės įsigytos gavus paramą iš Tarptautinės Vilniaus moterų asociacijos (IWAV) organizuotos 2021 m. Kalėdinės labdaros mugės (ICCB) lėšų. Dėl COVID-19 pandemijos, karantino paramos lėšos paskirtos ir sutartis pasirašyta 2022 m. Už projekto paraiškos parengimą, pateikimą ir laimėto paramos projekto įgyvendinimą buvo atsakinga direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui R.Žiedienė. Projekto paramos vertė – 2864,00 Eur.