Laisvės gynėjų dienos paminėjimas

  

Sausio 13 d. Linkuvos socialinių paslaugų centro gyventojai paminėjo Laisvės gynėjų dieną: 8
valandą prisijungė prie pilietinės iniciatyvos, visuose įstaigos languose uždegant žvakutes, 10
valandą dalyvavo Linkuvoje organizuotoje akcijoje „Neužmirštuolių pieva“ – nešė savo
rankomis pagamintus neužmirštuolių žiedus. Savarankiško gyvenimo namų padalinyje
„Spindulys“ buvo prisiminti 1991-ųjų sausio 13-osios įvykiai, susipažinta su tuometine spauda,
buvo skaitomos eilės apie Lietuvą.