LSPC Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas